Sunndal Næringsselskap

Sunndal Næringsselskap

Sunndal Næringsselskap (suns) arbeider med bedriftsrettet næringsutvikling i Sunndal kommune. Suns har etablererveiledning i Sunndal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge (hoppid.no). Selskapets formål er å arbeide for å fremme næringslivet i Sunndal kommune, gjennom bidrag til etablering av ny virksomhet og utvikling av eksisterende.

Vann

Det overordnede konseptet for den visuelle profilen til Sunndal Næringselskap er vann. Vannet som er helt nødvendig for nesten all eksistens. Vannet som er det molekylet som danner flest nye bindinger med andre stoffer. Vannet som lager refleksjoner. Hele konseptet bygger på vannets fleksibilitet, utseende og ikke minst vannets utseende i kjemien. I overført betydning er vannets oppgave, den samme som suns sin oppgave i næringslivet i Sunndal kommune. Sørge for eksistens og utvikling, samt skape nye bindinger.

Til toppen

Farger

Fargepaletten er inspirert av vann. To ulike blåfarger som både kan opptre hver for seg, i tillegg til at de kan opptre som en gradering mot hverandre. Dette for å visualisere de ulike fargene vannet kan oppleves i, i ulikt lys. I tillegg er det to rødfarger, disse er også inspirert av vann, men av pinnemodellen til vannmolekylet som består av to hvite oksygenatom og et rødt hydrogenatom. Disse kan også brukes som en gradering over i hverandre.

Graderingene lages fra lys til mørk farge (venstre mot høyre) som en lineær gradering med 0 graders vinkel og med midtmarkør på 70% plassering.

Rød

RGB
R: 229 G: 0 B: 70
Hexa
#e40045

Orange

RGB
R: 254 G: 88 B: 88
Hexa
#fe5858

Lyseblå

RGB
R: 0 G: 156 B: 180
Hexa
#009bb4

Blå

RGB
R: 7 G: 87 B: 116
Hexa
#009bb4
Til toppen

Avenir

Avenir er tegnet av Adrian Frutiger i 1988, og er en geometrisk font med inspirasjon fra det organiske. Fonten har mange ulike snitt, som gjør den fleksibel og anvendelig, og har snitt som er tilpasset digitale flater.

 

 

Avenir
Til toppen